{simplepopup} We hebben vakantie van 27 juli t/m 12 augustus.
Daarna zijn we weer geopend.
 
Team Slagerij Geisen
{/simplepopup}